Δωμάτια
Επικοινωνία
Αρχική
Πληροφορίες
Photo Gallery
Hotel Areti
Ολυμπιακή Ακτή Κατερίνης
info@hotelareti.gr
Hotel Areti
Ολυμπιακή Ακτή
Κατερίνης
0030 23510 61931
0030 6979225461